Harley Davidson

Harley Davidson Forty Eight 29A1-253.01

289,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_25301
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 9000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight (Xe chưa đăng kí)

0 ₫

   Hải Quan 2020
• Dung tích: 1200cc
• Odo: 4000km (original)

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Iron 883 (Xe chưa đăng kí)

0 ₫

Harley Davidson Iron 883
Đã Thu Hồi Biển Số
• Dung tích: 900cc
• Hải quan: 2021
• Odo: 12.000miles
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Sportster S 1250 (Xe chưa đăng kí)

0 ₫

 
• Dung tích: 1250cc
• Odo: 2000 km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Iron 1200cc 29A1-116.26

0 ₫

• Biển số: 29A1_11626
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 6/2019
• Odo: 8000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley RA 1250 Pan America Touratech 29A1-131.32

0 ₫

• Biển số: 29A1_13132
• Dung tích: 1250cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 7000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Harley Davidson Street 750 29A1-016.91

0 ₫

• Biển số: 29A1_01691
• Dung tích: 750cc
• Đăng ký: 2015
• Hải Quan chính ngạch
• Odo: 12.000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight 29A1-162.88

0 ₫

• Biển số: 29A1_16288
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Davidson Forty Eight 29A1-031.96

0 ₫

• Biển số: 29A1_03196
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2016
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Softail Breakout 114 29A1-227.79

0 ₫

• Biển số: 29A1_22779
• Dung tích: 1868cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 7000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Harley Sportster XL Custom 1200cc 29A1-159.68

0 ₫

• Biển số: 29A1_15968
• Dung tích: 1200cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 7000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Harley Davidson Sportster S 1250cc (Hải Quan)

0 ₫

   Hải Quan
• Dung tích: 1250cc
• Sản xuất: 2021
• Odo: 700km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng