Những dòng xe khác

Honda Vario 160i 2023 29E2-965.62

47,000,000 ₫

• Biển số: 29E2_96562
• Dung tích: 160cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 6000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda MSX 125 2021 29B2-164.23

42,000,000 ₫

• Biển số: 29B2_16423
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 6000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Vario 160i (Xe mới 100%)

44,000,000 ₫

Xe Mới Chưa Lăn Bánh
• Dung tích: 160cc
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Monkey 125 2019 29F1-492.75

67,000,000 ₫

• Biển số: 29F1_49275
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 9000km
• Chính chủ

 ----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2023 29G2-135.36

0 ₫

• Biển số: 29G2_13536
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Vario 2021 150cc 29B2-164.82

49,000,000 ₫

• Biển số: 29B2_16482
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 5000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2022 29B2-173.11

68,000,000 ₫

• Biển số: 29B2_17311
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 8000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XS 155R 2023 29Y1-663.95

0 ₫

• Biển số: 29Y1_66395
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha PG1 115 2023 29V7-728.62

33,000,000 ₫

• Biển số: 29V7_72862
• Dung tích: 115cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 300km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Scoopy 110 2021 29D2-557.86

0 ₫

• Biển số: 29D2_55786
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 6000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125 2020 (Xe chưa đăng kí)

79,500,000 ₫

Hải Quan 2020
• Dung tích: 125cc
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda Vario 160 2023 29F1-661.55

0 ₫

• Biển số: 29F1_66155
• Dung tích: 160cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 9000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng