NHỮNG DÒNG XE KHÁC

Yamaha PG1 115 2023 29V7-728.62

33,000,000 ₫

• Biển số: 29V7_72862
• Dung tích: 115cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 300km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Scoopy 110 2021 29D2-557.86

34,000,000 ₫

• Biển số: 29D2_55786
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 6000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125 2020 (Xe chưa đăng kí)

79,500,000 ₫

Hải Quan 2020
• Dung tích: 125cc
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda Vario 160 2023 29F1-661.55

0 ₫

• Biển số: 29F1_66155
• Dung tích: 160cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 9000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2023 29B2-286.27

0 ₫

• Biển số: 29B2_28627
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 2000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Peugeot Django 125 2023 (Xe chưa đăng ký)

45,000,000 ₫

Hải Quan 2023
• Dung tích: 125
• Odo: 3000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2022 29E2-875.94

68,500,000 ₫

• Biển số: 29E2_87594
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 9000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha PG1 115 (Xe mới đã xuất hóa đơn)

32,000,000 ₫

Xe Mới Đã Xuất Hoá Đơn
• Dung tích: 115cc
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2021 29X1-966.72

66,000,000 ₫

• Biển số: 29X1_96672
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 11.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125cc 29L5-481.01

0 ₫

• Biển số: 29L5_48101
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 4000 Km(original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Zoomer X 110cc 29C1-708.36

49,500,000 ₫

• Biển số: 29C1_70836
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2022 29T2-089.16

69,500,000 ₫

• Biển số: 29T2_08916
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 13.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng