Honda SH Nhập 125cc

Honda SH Italia 125cc 29D1-408.99

0 ₫

• Biển số: 29D1_40899
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu máy: 106
• Odo: 17.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH Italia 125cc 29K1-243.59

0 ₫

• Biển số: 29K1_24359
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2013
• Đầu Máy: 105
• Odo: 10.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda SH Italia 125cc 29S1-250.29

0 ₫

• Biển số: 29S1_25029
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký 2013
• Đầu máy: 105
• Odo: 11.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

SH Italia 125cc 29F1-072.64

0 ₫

• Biển số: 29F1_07264
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 12/2011
• Đầu máy: 105
• Odo: 14.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng