NHỮNG DÒNG XE KHÁC

Honda Giorno 50cc 29AA-067.02

45,000,000 ₫

• Biển số: 29AA_06702
• Dung tích: 50cc
• Đăng ký: 2015
• Odo: 6000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125cc 29Y5-616.56

0 ₫

• Biển số: 29Y5_61656
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 9000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Yamaha XSR 155 2020 29M1-824.80

0 ₫

• Biển số: 29M1_82480
• Dung tích: 155cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 10.000km ( original )
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda MSX 125 2021 29P1-902.48

43,000,000 ₫

• Biển số: 29P1_90248
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 900km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda PCX 150 khóa Smartkey 29B1-869.59

0 ₫

• Biển số: 29B1_86959
• Dung tích: 150cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 6000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda Zoomer X 110cc 29C1-585.32

46,000,000 ₫

• Biển số: 29C1_58532
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 11/2016
• Odo: 13.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Scoopy Stylish 2021 29D2-589.33

0 ₫

• Biển số: 29D2_58933
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 10/2021
• Odo: 5000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125cc 29C1-989.22

0 ₫

• Biển số: 29C1_98922
• Dung tích: 125cc
• Đăng ký: 11/2018
• Odo: 12.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Super Cub 125 (Hải Quan 200km)

89,000,000 ₫

   Hải Quan ( chưa xuất hoá đơn )
• Dung tích: 125cc
• Sản xuất: 2022
• Odo: 200km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Zoomer X 2018 29D2-279.10

53,000,000 ₫

• Biển số: 29D2_27910
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 12/2018
• Odo: 8000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Peugeot Django 125 2022 ABS (Bán bao tên)

46,000,000 ₫

   Hải Quan
• Dung tích: 125cc
• Sản xuất: 2022
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Zoomer X 2019 29D2-799.20

56,000,000 ₫

• Biển số: 29D2_79920
• Dung tích: 110cc
• Đăng ký: 2019
• Odo: 8000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng