Honda CBR 150R (Xe mới 100%)

55,000,000 ₫

Honda CBR 150R
Xe Mới Chưa Lăn Bánh
• Dung tích: 150cc

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 500F 2020 18A1-019.51

108,000,000 ₫

• Biển số: 18A1_01951
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 15.000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 650R 2020 29A1-161.01

166,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_16101
• Dung tích: 650cc
• Đăng ký: 2020
• Odo: 9000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS 29A1-259.23

83,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_25923
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2018
• Odo: 8000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CBR 650R 2022 29A1-304.25

0 ₫

• Biển số: 29A1_30425
• Dung tích: 650cc
• Đăng ký: 2022
• Odo: 2000km ( original )
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 300R 29A1-260.51

0 ₫

• Biển số: 29A1_26051
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 13.000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 300 2021 29A1-128.65

99,000,000 ₫

• Biển số: 29A1_12865
• Dung tích: 300cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 1000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda Rebel 500 2021 29A1-124.97

0 ₫

• Biển số: 29A1_12497
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2021
• Odo: 6000km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng

Honda CB 300R 2020 29A1-126.36

87,000,000 ₫

• Dung tích: 300cc
• Biển số: 29A1_12636
• Đăng ký: 2020
• Odo: 7000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda Rebel 300 ABS màu xanh (Xe mới 100%)

113,000,000 ₫

Honda Rebel 300 ABS
Xe Mới Chưa Lăn Bánh
• Dung tích: 300cc

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda CB 300R 2023 29A1-351.30 (Lăn bánh 400km)

96,000,000 ₫

• Dung tích: 300cc
• Biển số: 29A1_35130
• Đăng ký: 2023
• Odo: 400km (original)
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

 

Mua hàng

Honda CB 500X 2023 34A1-007.99

163,000,000 ₫

• Biển số: 34A1_00799
• Dung tích: 500cc
• Đăng ký: 2023
• Odo: 3000km
• Chính chủ

----------------------------------------------------

Địa Chỉ: 79 Phố Chùa Hà - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
Hotline -Zalo -Imess: 09.1177.1996 / 08.3422.6688/08.4321.9669

Mua hàng